Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3259
Nr pokoju:228
Email:chwirot@fizyka.umk.pl
Konsultacje:czwartek 10:30-12:30
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko:profesor zwyczajny
Funkcja:kierownik Zespołu Fundamentalnych Oddziaływań Atomowych
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~chwirot
ResearcherID: G-3882-2014
Google Scholar:Zl3XaggAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: