Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Strona domowa

Telefon:+48 56 611 -
Nr pokoju:529
Email:pleskacz@fizyka.umk.pl
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko:doktorant
Funkcja:-
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~pleskacz
ResearcherID: B-4406-2017
Google Scholar:08FSJqgAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: