Strona domowa

Telefon:+48 56 611 3291
Nr pokoju:568
Email:akarb@fizyka.umk.pl
Konsultacje:wtorek 12:00 - 13:00, czwartek 11:00 - 12:00
Jednostka:Instytut Fizyki
Zakład:Zakład Dydaktyki Fizyki
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:kierownik Pracowni Pokazów Fizycznych
Strona WWW:http://www.fizyka.umk.pl/~akarb
ResearcherID: E-1218-2014
Google Scholar:ZYszwpQAAAAJ
 
 Publikacje
 Badania (kierownictwo)
 Konferencje i referaty
 
Tematyka badawcza: