Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Ulga kolejowa 50% na 2009 rok.

Informujemy, że w Uczelni została podjęta decyzja w sprawie wykupienia dla pracowników UMK uprawnień do przejazdów kolejowych w klasie dowolnej z ulgą 50% na rok 2009. Szczegółowe warunki otrzymania legitymacji PKP poświadczającej uprawnienia do ulgi 50% opublikowano na stronie www.umk.pl/pracownicy/pkp