Nagrody JM Rektora UMK dla pracowników Wydziału

Z przyjemnością informujemy, że nagrody JM Rektora UMK za wybitne osiągnięcia w r. 2007 otrzymali  następujący pracownicy WFAiIS i ich współpracownicy spoza Wydziału (według stopni i rodzaju nagród, nazwiska w kolejności alfabetycznej):

Nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo - badawczej w 2007 r.: Dr hab. Andrzej Niedzielski.

Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2007 r:  Prof. Subhash C. Basak, Dr Dorota Bielińska-Wąż, Prof. Timothy Clark, Dr Jerome Klun, Dr Karina Kubiak, Mgr Przemysław Miszta, Prof. Ashesh Nandy, Dr Ramanathan Natarajan, Dr hab. Wiesław Nowak prof. UMK, Mgr Sławomir Orłowski, Mgr Łukasz Pepłowski, Dr Piotr Wąż .

Nagrody indywidualne II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2007 r. : Dr hab. Michał Hanasz, prof UMK, Dr  Andrzej Kędziorski.

Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2007 r: Dr hab. Franciszek Firszt, prof. UMK, H.P. Hsu,    P. J. Huang, Y.S. Huang, Prof dr hab. Stanisław Łęgowski, Dr hab. Mirosław Maliński, Mgr Agnieszka Marasek, Prof. dr hab. Hanna Męczyńska, Dr Karol Strzałkowsk, M. C. Tamargo, K.K. Tiong, J. Z. Wang, Dr Jacek Zakrzewski.

Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie działalności organizacyjnej w 2007 r.: Dr hab. Piotr Pepłowski.

Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2007 r: Dr Monika Stanke.

Nagroda indywidualna IV  stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2007 r: Dr Beata Derkowska.

Nagroda indywidualna IV stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacji procesu nauczania w 2007 r.: Dr Jacek Jurkowski.

 

Nagrodzonym gratulujemy.