Wnioski o ordery i odznaczenia państwowe oraz medale Komisji Edukacji Narodowej

Informujemy, że termin składania wniosków o ordery i odznaczenia państwowe oraz medale Komisj Edukacji Narodowej upływa 30 stycznia 2009 r. Wnioski należy składać w 2 wersjach – wydrukowanej oraz elektronicznej – w Dziale Spraw Pracowniczych UMK. Organem właściwym rozpatrującym wnioski jest Senat UMK. Jednocześnie zwracamy uwagę na istotne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących odznaczeń państwowych:
  1. uchylony został artykuł ustawy o orderach i odznaczeniach, w myśl którego Krzyż Zasługi mógł być nadany za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Obecnie Krzyż Zasługi może być nadany jedynie osobom, które położyły zasługi dla państwa lub jego obywateli, spełniając czyny przekraczające ich zwykłe obowiązki zawodowe, a także za ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy i działalność charytatywną. W związku z tym długoletnia, wzorowa i sumienna praca zawodowa nie może już być – jak w latach ubiegłych – uzasadnieniem do wniosku o nadaniu Krzyża Zasługi
  2. ustanowiony został Medal za Długoletnią Służbę będący nagrodą za wzrorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa. Odznaczenie dzieli się na trzy stopnie:
    • I stopień: Medal Złoty za Długoletnią Służbę (nie wcześniej niż po 30 latach pracy)
    • II stopień: Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (nie wcześniej niż po 20 latach pracy)
    • III stopień: Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (nie wcześniej niż po 10 latach pracy).
Prosimy o dokładność i wnikliwość w uzasadnianiu wniosków, w szczególności o unikanie ogólnych sformułowań i o wymienianie konkretnych osiągnięć i zasług kandydata. W załączeniu dokumenty stanowiące podstawę prawną dla przyznawania w/w odznaczeń oraz formularze wniosków.
ZałącznikRozmiar
Ustawa o orderach i odznaczeniach.pdf152.1 KB
Ustawa o zmianie ustawy o orderach z dn. 14.06.2007.doc50.5 KB
rozporzadzenie_prezydenta_nadanie_orderow_odznaczen.doc43 KB
Medal KEN wniosek.doc50 KB
Order-Odznaczenie wniosek.doc80.5 KB
Rozporządzenei Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadawania Medalu KEN.doc35 KB