Podziękowania i życzenia od Kanclerz Angeli Merkel

Tekst listu Pani Kanclerz Angeli Merkel (tłumaczenie na j. polski)

Na ręce Dziekana WFAiIS wpłynął list z podziękowaniami podpisany przez Kanclerz RFN Angelę Merkel.

W swej odpowiedzi na list Dziekana prof. S. Chwirota  z gratulacjami przyznanego przez Senat Politechniki Wrocławskiej Doktoratu Honoris Causa, Pani Kanclerz wyraziła przekonanie, że pozostanie związana z Naszą Uczelnią oraz złożyła życzenia wielu sukcesów.
Szczególnie ciepło wspomina także zjazdy fizyków w Bachotku k/Torunia, przy okazji których dowiedziała się wiele o polskiej kulturze i historii, a także poznała i nauczyła się cenić polski styl życia.