Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Oświadczenia o wykonaniu prac badawczych i dydaktycznych

Informujemy, że do dnia 15 grudnia 2008 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowo-techniczni powinni składać w Dziekanancie WFAiIS oświadczenia o wykonaniu prac określonych w akcie mianowania lub w umowie o pracę. Oświadczenia należy wypełnić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UMK z dnia 31.01.2007 r. Treść Uchwały i wzór oświadczenia w załączeniu.

ZałącznikRozmiar
Uchwała Senatu nr 7 z 31.01.2007.doc40 KB
Oświadczenie wzór.doc29.5 KB