Bezpieczne sieci komputerowe – kryptografia kwantowa

14 listopada 2008 roku o godzinie 17:15 w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dr hab. Konrad Banaszek, prof. UMK wygłosi wykład  "Bezpieczne sieci komputerowe - kryptografia kwantowa". Jest to pierwszy wykład w ramach spotkań otwartych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Streszczenie: Coraz większym wyzwaniem we współczesnej informatyce jest bezpieczne przesyłanie danych. Fizyka kwantowa umożliwia tworzenie klucza kryptograficznego poprzez obserwację odpowiednio przygotowanych układów kwantowych, na przykład fotonów. Bezpieczeństwo tej metody jest zagwarantowane przez fundamentalne zasady mechaniki kwantowej, które stwierdzają, że uzyskanie informacji o pojedynczym układzie kwantowym skutkuje zaburzeniem jego stanu. Dzięki temu każda próba podsłuchu może zostać wykryta jako błędy w utworzonym kluczu.