Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Praktyki studenckie - informacje dla firm

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu kształci studentów m. in. na kierunkach i w specjalnościach o charakterze technicznym: automatyka i robotyka, informatyka stosowana, fizyka medyczna, fizyka techniczna. Jednym z elementów kształcenia w tych specjalnościach są praktyki zawodowe w ilości 160 godzin, które studenci powinni odbyć poza uczelnią. Dlatego bardzo chętnie podejmujemy współpracę z zakładami pracy, które zainteresowane są przyjęciem naszych studentów-praktykantów.
Jesteśmy przekonani, że w wyniku tej współpracy, absolwenci naszego Wydziału będą posiadali lepszą wiedzę i praktyczne umiejętności poszukiwane przez pracodawców, a Państwo, pracodawcy, będziecie mieli bezpośredni wpływ i udział w kształceniu dla siebie pracowników.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze wzorem porozumienia.

Prosimy o kontakt z mgr.  inż. Andrzejem Korcalą, tel. 056 611 32 43, e-mail: korcala@fizyka.umk.pl
                                    lub z Dziekanatem Wydziału, tel. 056 611 32 81