Stypendia

Informacje o standardowych stypendiach i innych formach pomocy materialnej, dostępnych dla wszystkich studentów UMK, znajdują się na stronach UMK.

Pomocą materialną (stypendia socjalne, stypendia dla studentów niepełnosprawnych, zapomogi) zajmuje się Wydziałowa Komisja Stypendialna.

Stypendia dla studentów Wydziału FAiIS:

Szczególnie polecamy stypendia zewnętrzne: