Konkurs "The XML Challenge" - nowoczesne technologie baz danych

Międzynarodowa Grupa Użytkowników DB2 oraz firma IBM rozpoczynają ogólnoświatowy konkurs "The XML Challenge" poświęcony nowoczesnym technologiom baz danych oraz przetwarzaniu danych XML. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na przyszłościowe technologie oraz propagowanie zaawansowanej wiedzy z dziedziny baz danych.

Polska edycja konkursu skierowana jest do studentów informatyki i kierunków pokrewnych.

Konkurs będzie składał się z trzech niezależnych od siebie części:

- "Video Mania" - każdy z uczestników będzie miał możliwość nakręcenia krótkiego filmu na temat XML, DB2 lub IBM, który zostanie opublikowany na YouTube i oceniony przez użytkowników tego serwisu.

- "Query Challenge" - zadaniem uczestnika konkursu będzie zbudowanie pięciu zapytań do bazy danych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii przechowywania i przetwarzania danych relacyjnych i XML.

- "XML Application Development" - zadanie zespołowe polegające na przygotowaniu nowej lub przeprojektowaniu istniejącej aplikacji bazodanowej wykorzystującej zaawansowane mechanizmy przechowywania i dystrybucji danych XML.

Na potrzeby konkursu uczestnikom zostaną udostępnione bezpłatne materiały edukacyjne - materiały szkoleniowe, książki, prezentacje oraz aplikacje - w tym serwer najpopularniejszej bazy danych - IBM DB2 Express-C.

Prace najwyżej ocenione zostaną opublikowane na stronach Międzynarodowej Grupy Użytkowników DB2 a ich autorzy otrzymaja atrakcyjne nagrody rzeczowe (min. nowoczesne laptopy)

Konkurs rozpoczyna się 20 października 2008 r. Dla pierwszych stu osób, które zarejestrują się na stronie konkursu www.xmlchallenge.pl przewidziany jest drobny upominek.