Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Wzory prac dyplomowych

grzbiet_pracy
Nie "bindować" !

Wzór:
LaTeX (zmienić rozszerzenie z  .txt na .tex)
MicrosoftWord (.doc)
PDF

Praca powinna być dostarczona w trzech egzemplarzach obowiązkowych (dwa w twardej okładce i jeden obowiązkowo w miękkiej, drukowany dwustronnie; jeżeli recenzent zechce zatrzymać kopię pracy dla siebie, wówczas należy przygotować czwarty egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej (która autor pracy prowadza przez internet do Archiwum Prac Dyplomowych).
Dopuszczalne jest dostarczenie wszystkich prac w miękkiej okładce, jednak wyłącznie z płaskim, klejonym grzbietem (zob. rysunek obok).