Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dodatki motywacyjne w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu

Z początkiem października 2008 r.w Instytucie Fizyki obowiązuje system dodatków motywacyjnych przyznawanych w oparciu o zatwierdzony przez Rektora UMK regulamin.

 

Kserokopie artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, w których publikacja ma przypisane co najmniej 30 punktów w aktualnym wykazie czasopism sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych proszę składać w Sekretariacie IF.