Wnioski o nagrody Prezesa Rady Ministrów dla nauczycieli akademickich

Informujemy, że w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej można składać wnioski o nagrody Prezesa Rady Ministrów dla nauczycieli akademickich. Nagrody te mogą być przyznawane za:

- wyróżnione rozprawy doktorskie dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, nie później niż w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 30 rok życia,

- wyróżnione rozprawy habilitacyjne dla osób, których kolokwium habilitacyjne zostało przyjete nie później niż w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 38 rok życia,

- wybitny dorobek naukowy i artystyczny,

- wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne,

- wybitne krajowe osiągnięcia naukowo- techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczn i społeczne.

Biorąc pod uwagę małą przewidywaną liczbę nagród prosimy o wnikliwą analizę kandydatur pod względem spełniania powyższych kryteriów.

Wnioski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród PRM za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (zob. załączniki).

ZałącznikRozmiar
rozpoprządzenie PRM z 27 sierpnia 2004 r..doc50 KB
Wniosek 1 wzór.doc36 KB
Wniosek 2 wzór.doc40.5 KB