Sylwetka absolwenta

Studentów kształcimy na pięciu kierunkach, po skończeniu których posiadają potrzebną wiedzę i umiejętności do pracy w charakterze m.in.:

 • astronomia (studia licencjackie i magisterskie):
  • nauczycieli fizyki i astronomii w placówkach oświatowych różnych szczebli
  • specjalistów w ośrodkach badawczych
  • osób zajmujące się popularyzacją zagadnień astronomii, na przykład w planetariach
 • automatyka i robotyka (studia inżynierskie)
  • specjalistów w dziedzinach gospodarki, w których produkcja, usługi oparte są w dużej mierze na systemach automatyki
  • specjalistów w dziedzinach gospodarki, w których wymagane będą umiejętności programowania mikroprocesorów
 • fizyka (studia licencjackie i magisterskie)
  • specjalistów w przemyśle np. w branży elektronicznej i usługach
  • pracowników laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz wdrażających najnowsze technologie
  • nauczycieli fizyki w placówkach oświatowych
  • specjalistów w jednostkach służby zdrowia
 • fizyka techniczna (studia inżynierskie i magisterskie)
  • specjalistów od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach
   komputerowych
  • pracowników laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz instytucji wdrażających najnowsze technologie
  • specjalistów w dziedzinie tworzenia, obsługi i zarządzania internetowymi usługami sieciowymi
  • specjalistów w zakładach produkujących nowoczesne urządzenia elektroniczne
 • informatyka stosowana (studia inżynierskie)
  • inżynierów systemowych
  • programistów
  • projektantów stron internetowych
  • informatyków
  • projektantów baz danych
  • projektantów oprogramowania komputerowego
  • projektantów systemów decyzyjnych
  • projektantów systemów sterowania robotami
  • analityków i projektantów nowoczesnych baz danych
  • specjalistów obsługi Internetu
  • administratorów, projektantów systemów i sieci komputerowych
  • bioinformatyków

<- Powrót