Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Plan zajęć dla studiów podyplomowych

Plan zajęć dla edycji 2012-13-14 znajduje się tutaj

Plan zajęć dla edycji 2011-12-13 znajduje sie tutaj

Najbliższy dyżur Dziekanatu:   08  czerwca 2013 r. godz.10.00-13.00, pok. 358 (koło punktu Ksero)

Najbliższy dyżur Kierownika PSFAiZK dr A. Chruścińskiej: