Praktyki zawodowe

 

Jednym z pierwszych czynników kształtujących przebieg kariery zawodowej studentów ,poza odpowiednim doborem kierunku studiów, są obowiązkowe praktyki zawodowe. Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający, a pracodawcy oczekują od absolwentów nie tylko wiedzy teoretycznej ale i doświadczenia zawodowego. Formą zdobycia wiedzy praktycznej są właśnie praktyki. Staranny dobór miejsca ich odbywania jest niezwykle istotny i rzutuje na możliwość znalezienia satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy po zakończeniu edukacji. Zdarza się niejednokrotnie, że pracodawca kontynuuje współpracę ze studentem po zakończeniu praktyki. Korzyści są wówczas obopólne. Absolwent podpisuje umowę o pracę i zyskuje zatrudnienie, a pracodawca pozyskuje przeszkolonego pracownika.

Student ma możliwość odbycia praktyki w wybranym przez siebie miejscu. Może też skorzystać z oferty UMK. Lista godnych polecenia firm znajduje się na stronie internetowej WFAiIS.

Sylabus kierunków: AiR, FT, IS (praktyki 160 godzin)

Sylabus kierunków: Fizyka, Astronomia (praktyki 120 godzin)

 

W celu zaliczenia praktyk student jest zobowiązany przed rozpoczęciem praktyki dostarczyć do Dziekanatu: 

1. pobrany z Interntu (wypełniony) druk -informacje niezbędne do sporządzenia umowy o praktyki
2. podpisane przez zakład pracy porozumienie z Uczelnią - porozumienie sporządza Dziekanat. 

 

Po ukończeniu praktyk (w terminie do 14 dni) dostarczyć należy: 

3. zaświadczenie o odbyciu 160/120 godzin praktyk potwierdzone przez zakład pracy - do Dziekanatu
(wzór zaświadczenia 120godz.), (wzór zaświadczenia 160godz.)
4. raport z przebiegu praktyk (format *.pdf) przygotowany wg załączonego szablonu oraz kopię zaświadczenia o odbyciu praktyki (format *jpg)
- do mgr. inż. Andrzeja Korcali (na e-mail: korcala"małpa"fizyka.umk.pl ).
Raport (min 4 strony A4) musi zawierać następujące elementy:

  • informacje o studencie odbywającym praktykę (imię, nazwisko, numer albumu, rok i kierunek studiów),
  • informacje o zakładzie pracy (nazwa, adres, branża, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za praktykanta w zakładzie pracy),
  • informacje o odbyciu szkolenia BHP (ogólne i stanowiskowe),
  • opis zadań zleconych do wykonania,
  • informacje o tym, czy zadania zlecone zostały zrealizowane (jeśli nie podać przyczyny),
  • informację o umiejętnościach zdobytych podczas praktyki zawodowej,
  • własna ocena praktyk w danym zakładzie (co ewentualnie dałoby się poprawić, aby praktyka była efektywniejsza),
  • sugestie modyfikacji programu studiów mające na celu lepsze przygotowanie studentów na potrzeby rynku pracy.

Dopiero dostarczenie wszystkich trzech dokumentów jest podstawą do zaliczenia obowiązkowej praktyki zawodowej.
Zaliczenia praktyki dokonuje mgr inż.Andrzej Korcala.

Zawodowe praktyki studenckie odbywają się zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UMK:
Zarządzenie Nr 100 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.
oraz wewnętrzymi założeniami organizacyjno-programowymi Wydziału:
Założenia organizacyjne i programowe praktyk zawodowych odbywanych przez studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Studenci WFAiIS mają możliwość odbycia praktyk w wielu uznanych firmach, w których zdobędą praktyczne umiejętności przydatne w późniejszej karierze zawodowej. Do renomowanych, godnych polecenia zakładów, z którymi Wydział ma podpisane porozumienie, należą m.in.:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
W dniu 24 listopada 2017r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (kopia Porozumienia w załączeniu). Porozumienie to umożliwia wszystkim studentom 17 wydziałów UMK realizację nieodpłatnych praktyk studenckich przewidzianych programem studiów w dowolnym Oddziale PFRON w Polsce. Możliwość ta daje szansę studentom mieszkającym poza terenem województea kujawsko-pomorskiego na odbywanie praktyk bliżej miejsca zamieszkania. PFRON określa program oraz czas praktyk (nie krótszy niż miesiąc) oraz zapewnia organizację praktyk w sposób umożliwiający studentom realizację toku studiów. 

  -porozumienie, dokumentyk !!!

 

Archimedes Sp. z o.o. to nowoczesna, szybko rozwijająca się firma handlowo-usługowo-produkcyjna z siedzibą w Toruniu oraz oddziałem w Dąbrowie Górniczej. Zajmujemy się doborem, produkcją oraz dystrybucją elementów maszyn i urządzeń przemysłowych. Specjalizujemy się w systemach transportu wewnętrznego, które projektujemy, wykonujemy, instalujemy i zapewniamy wsparcie serwisowe. Archimedes powiedział: „Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię” - w Archimedesie tym punktem podparcia są ludzie. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 80 wysokiej klasy specjalistów, którzy są kopalnią wiedzy z zakresu mechaniki, automatyki i robotyki. Ze względu na dynamiczny rozwój firmy cały czas wzrasta zapotrzebowanie na zatrudnianie specjalistów, osób ambitnych i kreatywnych. Firma wspiera rozwój pracowników na wszystkich płaszczyznach m.in. poprzez finansowanie studiów, dostarczanie najnowocześniejszych narzędzi i wsparcie w realizowaniu własnych pomysłów i projektów. Oferujemy praktyki dla uczniów i studentów oraz staże dla absolwentów. Preferujemy kierunki techniczne i przyrodnicze, ale jesteśmy otwarci na inne propozycje. Sprawdź - może czekamy właśnie na Ciebie! Dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie www.archimedes.pl. Nierzadko po odbyciu praktyk zapraszamy studentów do stałej współpracy!

Alcatel Lucent, który oferuje studentom płatną praktykę w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz kontakt z najnowszą technologią i organizacją pracy. Praktykanci uczestniczą w dwóch projektach: testowanie systemów messaging’owych oraz programowanie aplikacji web’owych. Istnieje możliwość odbycia praktyk w ciągu roku akademickiego.

Apator S.A.  - lider na krajowym rynku aparatury łącznikowej i pomiarowej. Co roku funduje również stypendia doktoranckie dla doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

  -oferta praktyk !!!

Apator Control Sp. z o.o. - projektowanie i produkcja urządzeń automatyki napędowej, układów rozdzielczo-sterowniczych oraz ich wdrażanie w przemyśle.

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific - producent płatków śniadaniowych Nestle. Firma posiada fabryki w Toruniu oraz w Lubiczu.

Geofizyka Toruń - renomowana firma geofizyczna, która oferuje szeroki zakres usług, głównie na potrzeby poszukiwań naftowych w kraju i za granicą.

Infocomp - integrator systemów IT wspierający informatyzację firm w regionie nieprzerwalnie od 1987 roku.

KAMSOFT KUJAWY Sp. z o.o. - firma zajmująca się sprzedażą oraz wdrażaniem systemów informatycznych KAMSOFT dla potrzeb służby zdrowia (Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ), przemysłu, handlu i zarządzania.

VOBACOM sp. z o. o. - od kilkunastu lat pracuje na rynku IT. Realizuje projekty z trzech dziedzin: teletechniki, wdrażania portali internetowych i współpracy programistycznej.

ABM Space sp. z o.o. - firma zajmuje się nowoczesnymi technologiami związanymi z sektorem kosmicznych i transferem rozwiązań do sektorów pozakosmicznych 

  -oferta praktyk !!!

 

DataSpace oferuje kompleksowe rozwiązania Data Center w oparciu o najnowsze standardy. Firma  oferuje usługi z zakresu serwerów dedykowanych, kolokacji, chmur prywatnych i publicznych, rozwiązań AntyDDoS. W firmie zatrudniamy administratorów systemowych i sieciowych, automatyków oraz programistów.

Leaware Sp. z o.o. Specjalizujemy się w budowie aplikacji mobilnych i systemów webowych. Tworzymy uniwersalne rozwiązania zarówno dla konkretnych systemów (Windows, Android, iOS), jak i wieloplatformowe. Nasz zespół ma unikalne na rynku umiejętności i doświadczenie, które pozwala na realizację zaawansowanych i innowacyjnych projektów. Nasz zespół działa w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.

  -oferta praktyk !!!

Vivid Games S.A. jest wiodącym polskim producentem i wydawcą gier na urządzenia mobilne, dystrybuowanych przez największe globalne platformy sprzedaży, m.in. Apple App Store, Google Play czy Amazon Store. Najbardziej znaną marką ze stajni Vivid Games jest seria Real Boxing®, która trafiła do ponad 45 milionów graczy na całym świecie. Filarem bydgoskiej firmy jest młody zespół zbudowany z ponad 80 uzdolnionych specjalistów z kraju i zagranicy. Studio chętnie otwiera swoje podwoje dla początkujących pasjonatów tworzenia gier wideo oraz dziedzin towarzyszących takich jak ekonomia, marketing, PR, administracja, prawo czy HR, umożliwiając przy tym rozpoczęcie ekscytującej przygody w międzynarodowej branży rozrywkowej. Z radością zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury na staż lub praktyki w Vivid Games.

Pamiętajcie, że traktując poważnie praktyki i pokazując się z jak najlepszej strony możecie już teraz zagwarantować sobie miejsce pracy w przyszłości.

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Andrzej Korcala (korcala@fizyka.umk.pl tel.: 056 611 3243, pok. 443)