Prace dyplomowe

Opiekunowie | Tematy | Zapisy | Redakcja pracy | Składanie pracy | Przepisy | Konkurs prac dyplomowych

Kto może być opiekunem pracy
Prace dyplomowe wykonywane są indywidualnie pod kierunkiem opiekuna, którym może być pracownik posiadający przynajmniej stopień doktora. Jedna osoba nie może opiekować sie więcej niż 5 pracami dyplomowymi rozpoczętymi w danym roku akademickim.

Tematy prac

Zapisy na prace dyplomowe

Studenci chcący realizować dany temat kontaktują się (najlepiej osobiście) z osobami zgłaszającymi te tematy (przyszłymi opiekunami przyszłych prac). Można uzgodnić także temat nieumieszczony na liście.

Spośród wszystkich osób chcących pisać swoją pracę u danego pracownika wybiera on tych (według swoich własnych kryteriów), którzy będą te prace u niego realizować. Inne osoby nie zakwalifikowane przez opiekuna muszą szukać innego tematu i/lub innego opiekuna. Aż do skutku! Po porozumieniu się z opiekunem należy złożyć w dziekanacie studenckim deklarację realizacji tematu, podpisaną przez siebie, przez opiekuna wybranego tematu oraz przez kierownika kursu.

Formularz deklaracji dostępny jest w dziekanacie, pok. 352, lub w internecie tutaj. Termin składania deklaracji przez studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich - 15 grudnia danego roku, a dla studentów studiów inżynierskich - 15 kwietnia danego roku.

Osoby mające w planie studiów Pracownie Inżynierskie, Pracownię Licencjacka lub Pracownie Magisterskie zapisują sie podczas rejestracji do grupy prowadzonej przez swojego opiekuna. W przypadku braku danej grupy, student zgłasza ten fakt na adres: usos-rejestracja@fizyka.umk.pl lub też składa podanie o wpis na zajęcia.

Wymagania redakcyjne, format, liczba egzemplarzy itp.
Prace muszą być przygotowane według określonych wymogów, formatów i w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.
Tu zamieszczamy te wymagania i odpowiednie wzory
.

Składanie pracy
Elektroniczną wersję pracy należy złożyć poprzez internet w Archiwum Prac Dyplomowych wraz ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tytułem w języku angielskim. Wersję drukowaną z numerem kontrolnym nadanym przez APD należy złożyć w dziekanacie. W załącznikach poniżej podano przykładowe nazwy plików zgodne z Zarządzeniem Rektora Nr 45 z 2016r. stosowane na naszym Wydziale oraz wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu.

Ważne przepisy
Regulamin Studiów UMK (patrz rozdział XIV §§ 53-64)
Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Zarządzenie Rektora

Konkurs prac dyplomowych 
Począwszy od roku akademickiego 2015/16 prace dyplomowe wykonane w danym roku akademickim na WFAiIS mogą być nagrodzone wyróżnieniem lub tytułem najlepszej pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej wykonanej na Wydziale.
Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale FAiIS (oraz wyróżniania prac)

ZałącznikRozmiar
Inz i lic 2016_17 .pdf522.61 KB
Tematy inżynierskie i licencjackie _2017_18.pdf420.77 KB
Wniosek o wszczęcie postępowania.docx35.51 KB
Zasady przygotowania pliku w APD WFAiIS.docx13.79 KB
Tematy inżynierskie i licencjackie listopad.pdf592.32 KB
zgłoszenie zamiaru pisania pracy dyplomowej 2017.doc46 KB