Rejestracja na zajęcia !

Od poniedziałku 03.11 (godz.18:##)  do czwartku 06.11 trwa ostatnia tura rejestracji dla studentów naszego Wydziału (potem udostępniamy rejestrację na nasze przedmioty dla studentów całej uczelni)

O problemach z rejestracją (braku miejsc, przedmiotów, braku uprawnień itp.) proszę informować Dziekanat.

  • Rejestracja dla pierwszego semestru studiów I stopnia została zdefiniowana niezależnie i jest opisana na stonie www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/563
  • Rejestracja na zajęcia w USOS-ie jest obowiązkowa dla przedmiotów prowadzonych przez nasz Wydział i przeznaczonych dla studentów naszego Wydziału.
  • Osoby, które nie będą zarejestrowane nie pojawią się na protokołach
  • Prowadzący zajęcia obligatoryjne (ćwiczenia, laboratoria, seminaria) będą sprawdzać obecność na podstawie list z rejestracji
  • Bez rejestracji przedmiot nie pojawi się na karcie egzaminacyjnej! i tym samym przedmiot nie zostanie zaliczony
  • Po 6 listopada nie będzie kolejnych tur rejestracji!
  • W rejestracji obowiązuje "niesprawiedliwa" reguła "Kto pierwszy ten lepszy".

Rejestracja odbywa się ze stron USOSweb. Jest dostępna poprzez menu DLA STUDENTÓW / REJESTRACJA / REJESTRUJ NA PRZEDMIOTY.

Rejestracja dotyczy też doktorantów. Przypominam, że mimo rocznego rozliczenia zajęć doktorantów rejestrować trzeba się na zajęcia każdego semestru oddzielnie.