Warsztaty: Optyka nanostruktur

W  dniach od 10 do 11 października w Hotelu Uniwersyteckim UMK odbędą się  organizowane przez  Instytut Fizyki warsztaty pod nazwą Workshop on Optics of Nanostructures.

Celem Warsztatów jest wymiana idei i zainicjowanie współpracy pomiędzy młodymi polskimi naukowcami pracującymi w dziedzinie spektroskopii półprzewodnikowych i węglowych nanostruktur, polimerów i nanomateriałów o biologicznym znaczeniu.

Warsztaty sponsoruje