"Oko i ucho" - wrześniowe pokazy dla szkół

Jak co roku, pod koniec września fizycy z naszego Wydziału zorganizowali pokazy dla szkół. Tegoroczna impreza nosiła nazwę "Oko i ucho". Ponad 3,3 tys. uczniów z północnej Polski mogło podziwiać doświadczenia z optyki i akustyki okraszone ciekawym komentarzem. W tym roku komentującymi byli dr Janusz Szatkowski, mgr Andrzej Karbowski i mgr Przemek Miszta. Pokazy przeprowadzali mgr H.Ratajczak, mgr W.Krychowiak i mgr K.Służewski. Nad całością czuwali prof. Grzegorz Karwasz i dr Janusz Szatkowski. Wykłady cieszyły się ogromnym powodzeniem. Każdy z nich kończył się gromkimi oklaskami.

Zobacz migawki:

TVP Bydgoszcz     TV Toruń