Studium Politechniczne -> Laboratoria

Pracownie: Podstaw Automatyki | Transmisji danych | Układów Programowalnych | Mikroprocesorów | Maszyn i Robotów | Maszyn Elektrycznych i Układów Napędowych | Komputerowych Systemów Sterowania | Rozproszonych Systemów Sterowania


  Pracownia Transmisji Danych

kierownik pracowni: dr Sławomir Grzelak

  Tematy ćwiczeń:

 1. Równoległa transmisja danych poprzez magistralę PCI

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami pojawiającymi się przy magistralach równoległych (np. interferencje elektromagnetyczne i różnice opóźnień sygnałów) oraz poznanie standardu PCI, ISA i wykorzystanie mostka PCI9050. Zadaniem do zrealizowania jest napisanie aplikacji działającej na komputerze PC w systemie Windows, w którym umieszczona jest karta prototypowa z mostkiem PCI9050. Na karcie znajdują się zasoby pamięci RAM, które należy wykorzystać do przechowywania danych. Pobierz

 1. Szeregowa transmisja danych USB

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami transmisji szeregowej (np. synchronizacja , ramki czasowe, metody kodowania danych) oraz szegółowo ze standardami USB. Zadaniem do realizacji jest wykorzystanie konwertera FT8U232AM do kontroli wyświetlaczy LED. W tym celu należy napisać aplikację w srodowisku LabView, która wysyła odpowiednie ramki poprzez interfejs USB. Pobierz

 1. Transmisja danych poprzez sprzęg I2C

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami komunikacji między układami scalonymi oraz poznanie interfejsu IIC i SMBus. Zadaniem do realizacji jest napisanie programu wykonującego się na mikrokontrolerze Atmega8 w środowisku Bascom AVR. Mikrokontroler wykorzystując port nawiązuje komunikację z układami peryferyjnymi (przetwornik ADC, pamięć EEPROM, zegar, układ I/O). Badany jest wpływ pojemności pasożytniczej linii SDA, SCL na poprawność transmisji. Pobierz

 1. Interfejs JTAG i kontroler TAP

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z interfejsem JTAG i wykorzystanie funkcji kontrolera TAP w układzie programowalnym. Realizacja ćwiczenia odbywa się przy użyciu układu CPLD Mach4. Napisana aplikacja pozwala prześledzić poziomy logiczne na liniach sygnałowych oraz kolejność stanów kontrolera TAP. Zadaniem do realizacji jest zapoznanie się z modelem układu programowalnego zawartym w pliku BSDL i wykonanie podstawowych instrukcji (bypass, idcode, extest). Pobierz

 1. Identyfikacja radiowa RFID

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z bezprzewodową identyfikacją pracującą na częstotliwości 13.56MHz w standardzie ISO15693 oraz ISO14443B. Zadaniem do realizacji jest oprogramowanie mikrokontrolera ATMega sterującego pracą układu TRH031M. Należy odczytać dane zawarte na karcie RFID. Pobierz

 1. Radiowa transmisja danych - ZigBee

Celem ćwiczenia jest poznanie metod modulacji cyfrowej oraz standardu ZigBee. Zadaniem do zrealizowania jest przetestowanie komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami oraz napisanie procedur sterujących pracą układu Chipcon CC2420. Pobierz

 1. Wykorzystanie sieci internetowej do komunikacji z systemami pomiarowo-kontrolnymi

Celem ćwiczenia jest poznanie standardów sieci LAN do budowania rozproszonych systemów kontrolno-pomiarowych. Zadaniem do zrealizowania jest odpowiednie oprogramowanie mikrokontrolera sterującego sprzętowym stosem TCP/IP zbudowanym przy wykorzystaniu układu W3100A. Należy dokładnie przeanalizować protokoły transmisji przy wykorzystaniu programu typu „sniffer". Pobierz

 1. Odczytywanie i zapisywanie danych na kartach magnetycznych i chip'owych

Celem ćwiczenia jest poznanie metod kodowania informacji na kartach magnetycznych, typów kart chip'owych oraz metod zapezpieczania kart chip'owych przed kopiowaniem. Zadaniem do zrealizowania jest wykorzystanie czytnika MSR-900 do odczytu kart magnetycznych standardu ISO. Należy rozkodować odczytane dane i porównać z numerem nadrukowanym na karcie. W drugiej części należy przeprowadzić odczyt i zapis danych na kartę chipową pamięciową. Pobierz

 1. Sposoby zabezpieczania transmisji danych przed zakłóceniami

Celem ćwiczenia jest poznanie sposobów zabezpieczania transmisji w środowisku zakłóconym takich jak bity nadmiarowe, petla prądowa. Zadaniem do realizacji jest zbadanie wpływu zakłóceń przy transmisji w standardzie pętli prądowej. W drugiej części należy napisać procedurę obliczającą CRC po stronie odbiornika. Pobierz

 1. Transmisja danych po liniach energetycznych

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami przesyłu informacji wykorzystującymi linie energetyczne jako medium. Zadaniem do realizacji jest wykorzystanie modulacji ASK oraz zbadanie wpływu częstotliwości nośnej na jakość transmisji.Należy napisać procedurę badającą poprawność przesłania ramki. Pobierz

 1. Transmisja światłowodowa

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zaletami transmisji poprzez światłowody jednomodowe i wielomodowe. Zadaniem do zrealizowania jest wykorzystanie światłowodu do odczytu danych z czujnika temperatury z interfejsem 1-wire. Pobierz

 1. Transmisja danych w paśmie podczerwieni

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z standardami IRDA, RC5 oraz problemami występującymi przy transmisji w paśmie podczerwieni (np. wpływ promieniowania zakłócającego). Zadanie jest realizowane na zestawie opracowanym w Instytucie Fizyki. Należy zrealizować transmisję w paśmie podczerwonym sygnałem zmodulowanym częstotliwością 36 kHz. W kolejnym punkcie należy wykorzystać oscyloskop cyfrowy z pamięcią do obserwacji sygnału odbieranego z nadajnika RC5. Pobierz

 

Dodatkowe materiały niezbędne do realizacji powyższych ćwiczeń można pobrać tu.