Laureat 8 edycji programu stypendialnego "Zostańcie z nami!"

Dr Sebastian Maćkowski został laureatem tegorocznej, ósmej edycji programu stypendialnego POLITYKI dla młodych naukowców pod hasłem "Zostańcie z nami!". W roku 2008 Kapituła nagrodziła 21 młodych naukowców.     Fundusz stypendialny ma na celu przekonać najzdolniejszych młodych ludzi, że decyzje o pozostaniu na polskich uczelniach nie muszą oznaczać utraty kontaktu ze światową nauką, a wiedzą zdobytą na zagranicznych stypendiach warto podzielić się z młodszymi kolegami.                                                                                                             Fot: Tadeusz Póżniak, "Polityka"
sebastian_mackowski_b.jpg