Dlaczego automatyka i robotyka

Dlaczego warto studiować automatykę i robotykę?

Rozwój przemysłu jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowoczesnych technologii. Automatyka i Robotyka jest kierunkiem studiów, który kształci ludzi przygotowanych nie tylko do odbioru, ale i do tworzenia nowoczesnych technologii. Absolwent tego kierunku będzie dobrze przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki oraz do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe w nowoczesnym przemyśle, np. samochodowym, lotniczym, elektronicznym, aeronautyce, produkcji maszyn. Absolwent będzie posiadał umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi.

Sprawdź  "Streszczenie raportu o zapotrzebowaniu gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych". Na stronie 8. dowiesz się, jak bardzo gospodarka Cię potrzebuje, czyli jak łatwo znajdziesz pracę.

 

Dlaczego warto studiować automatykę i robotykę na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK?

 • Studia automatyki i robotyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK to studia z certyfikatem europejskim. Wydział otrzymał dla automatyki i robotyki akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych i jednocześnie akredytację EUR-ACE Label, czyli europejską akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Na jej podstawie, wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci automatyki i robotyki otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na WFAiIS UMK na kierunku automatyka i robotyka uznawane są w całej Europie.
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK jest pierwszym uniwersyteckim wydziałem w Polsce, który otworzył studia techniczne na kierunkach automatyka i robotyka oraz fizyka techniczna. Zaletą uniwersyteckich studiów na kierunkach inżynierskich jest łączenie technicznego charakteru specjalności z uniwersytecką tradycją dociekania istoty rzeczy, zrozumienia zasad, co w rezultacie daje wiedzę, umiejętności i kompetencje o długim terminie ważności. Jest to znakomite przygotowanie do – nieuniknionego wobec gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego i niezwykle szybkich zmian technologicznych – ustawicznego uzupełniania i aktualizowania wiedzy i umiejętności.
 • Automatyka i robotyka na UMK – to możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: automatyzacja maszyn i procesów technologicznych oraz systemy mikroprocesorowe.
  Absolwenci specjalności automatyzacja maszyn i procesów technologicznych uzyskają m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu automatyki i teorii sterowania, układów napędowych, systemów sterowania maszyn i robotów, podczas gdy absolwenci specjalności systemy mikroprocesorowe uzyskają wiedzę z zakresu mikroprocesorów i procesorów sygnałowych, układów programowalnych, programowania mikroprocesorów i układów FPGA oraz CPLD. Absolwenci obu specjalności zdobędą dobre przygotowanie z budowy i programowania komputerów, elektroniki i miernictwa komputerowego. Otrzymają również solidne przygotowanie z fizyki i matematyki, przede wszystkim w aspektach, które mają istotne znaczenie dla pracy przyszłego inżyniera. Program studiów obejmuje także duży blok przedmiotów komputerowych, przedmioty ogólnotechniczne i ekonomiczne oraz praktyki przemysłowe.
 • Wydział – przy współpracy Samorządu Miasta Torunia – zorganizował dla potrzeb kształcenia politechnicznego nowoczesne pracownie dydaktyczne: Pracownię Komputerowych Systemów Sterowania i Układów Napędowych, Pracownię Systemów Mikroprocesorowych i Układów Programowalnych, Pracownię Transmisji Danych, Pracownię Systemów Rozproszonych, Pracownię Automatów i Robotów.
 • Wydział – przy współpracy Samorządu Miasta Torunia –  zorganizował dla potrzeb kształcenia politechnicznego nowoczesne pracownie dydaktyczne: Pracownię Komputerowych Systemów Sterowania i Układów Napędowych, Pracownię Systemów Mikroprocesorowych i Układów Programowalnych, Pracownię Transmisji Danych, Pracownię Systemów Rozproszonych, Pracownię Automatów i Robotów.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika podpisał umowy o współpracy m.in. z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu i Zakładem Aparatury Elektrycznej Apator S.A. w Toruniu. Współpraca ta dotyczy zarówno prowadzenia wspólnych prac o charakterze badawczym, jak i wspierania rozwoju młodych ludzi poprzez system fundowanych stypendiów doktorskich.
 • Wydział dba o rozwój młodej kadry na kierunkach o charakterze technicznym. Liczni absolwenci naszego Wydziału uzyskali doktoraty na uczelniach technicznych i stanowią obecnie istotną część kadry dydaktycznej.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka nie muszą szukać pracy, to pracodawcy ich szukają. Mogą w szczególności być zatrudniani jako:

 • specjaliści w dziedzinach gospodarki, w których produkcja, usługi oparte są w dużej mierze na systemach automatyki,
 • specjaliści w dziedzinach gospodarki, w których wymagane będą umiejętności programowania mikroprocesorów,
 • pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz wdrażających najnowsze technologie.

Informacje dotyczące miejsc pracy, wykonywanych zadań, a także opisu stanowisk pracy oraz aktualnych ofert pracy znajdują się pod adresem: https://www.biurokarier.umk.pl/wydzial-fizyki-astronomii-i-iinformatyki-...