Nagroda PTF za wyróżniającą się pracę magisterską

Mgr Justyna Chojnacka, nasza absolwentka nauczycielskich studiów na kierunku fizyka z roku 2007/2008, otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego II stopnia za pracę magisterską  O ujemnym załamaniu fal wykonaną pod kierunkiem prof. Mirosława Bylickiego.
Pani mgr Justyna Chojnacka jest teraz doktorantką na naszym Wydziale.

 

Nagroda im. Arkadiusza Piekary przyznawana jest  corocznie za wyróżniające się prace magisterskie. W roku 2008 nagrodę przyznano czterem osobom: mgr Bartłomiej Biedroń z AGH w Krakowie otrzymał nagrodę I stopnia,  mgr Justyna Chojnacka – nagrodę II stopnia oraz mgr Marcin Jarosik z Politechniki Częstochowskiej i mgr Dawid Kucharski z Politechniki Poznańskiej, ex aequo – nagrodę III stopnia.