Stypendia firmy OPTOPOL dla studentów pierwszego roku

Firma OPTOPOL Technology SA z siedzibą w Zawierciu postanowiła ufundować począwszy od nadchodzącego roku akademickiego pięć stypendiów dla wyróżniających się studentów pierwszego roku fizyki i fizyki technicznej jako formy nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce. Kwota jednego stypendium będzie wynosiła 300 złotych miesięcznie płatne przez 10 miesięcy w roku. Fundator stypendiów jest m.in. producentem tomografu optycznego COPERNICUS, którego konstrukcja jest oparta o unikatowe rozwiązania i opracowania grupy naukowców Instytutu Fizyki UMK, wiodącego na świecie ośrodka naukowego w zakresie spektralnej tomografii optycznej.