Dlaczego fizyka

Dlaczego warto studiować fizykę?

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej umożliwia zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata, pozwala poznać jego strukturę. Bez badań fizycznych nie byłoby telefonów komórkowych, komputerów, telewizji HD, telewizorów plazmowych i LCD, itp. To fizyka leży u podstaw nowoczesnych technologii. Studiowanie fizyki jest znakomitą szkołą myślenia ścisłego i zarazem praktycznego. Zdobyte na studiach fizycznych umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii zapewnia zgodne z wykształceniem zatrudnienie, nie tylko w Polsce.

Dlaczego warto studiować fizykę na UMK?

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu zajął w ostatniej ocenie, tzw. parametrycznej, prowadzonej przez Ministerstwo
  Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najwyższe miejsce wśród wszystkich uniwersyteckich wydziałów zajmujących się fizyką i astronomią w Polsce.
 • UMK jest uznanym ośrodkiem badań w dziedzinie fizyki ciała stałego, atomowej, molekularnej, medycznej, biofizyki, optoelektroniki i mikroelektroniki oraz w wielu dziedzinach fizyki teoretycznej: informatyki kwantowej, fizyki matematycznej, chemii kwantowej, fizyki chaosu. Prowadzi się tu prace dotyczące wykorzystania luminescencji m. in. w badaniach procesów fizyko-chemicznych ważnych w biologii i medycynie.
 • O wysokim poziomie prowadzonych na UMK badań fizycznych świadczy ich finansowanie z licznych i wysokich grantów pochodzących w znacznej mierze z Unii Europejskiej.
 • W Instytucie Fizyki ma swoją siedzibę Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), w którym m.in. otrzymano pierwszy na wschód od Łaby kondensat Bosego-Einsteina, a trzej młodzi doktoranci zmierzyli „kształt" fotonu. W tym miejscu wykonuje się doświadczenia nad splataniem fotonów, teleportacją stanów kwantowych, czy zatrzymaniem światła.
 • W roku 2011 zakończono finansowaną głównie przez Unię Europejską, budowę Centrum Optyki Kwantowej przy Instytucie Fizyki UMK.
 • Student ma mozliwość specjalizowania się w fizyce doświadczalnej, teoretycznej oraz w nauczaniu fizyki z matematyką lub informatyką.
 • Praktycznie codzienny kontakt z komputerami – co znajduje formalne potwierdzenie na uzyskiwanym dyplomie – i najnowocześniejszą aparaturą badawczą pozwala zdobyć umiejętności wysoko cenione na coraz bardziej wybrednym rynku pracy.
 • Kierunek fizyka prowadzony na UMK posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Co po studiach?

Absolwenci fizyki UMK zatrudniani są na przykład:

 • w przemyśle np. jako specjaliści w branży elektronicznej i usługach,
 • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz wdrażających najnowsze technologie,
 • jako nauczyciele fizyki w placówkach oświatowych,
 • w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia,
 • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych oraz ścisłość myślenia),
 • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów.