Dlaczego astronomia

Dlaczego warto studiować astronomię?

Astronomia jest najstarszą z nauk przyrodniczych, a w stosowaniu matematyki do precyzyjnego przewidywania zjawisk wyprzedziła inne nauki o całe tysiąclecia. Odkrycia astronomiczne wciąż na nowo kształtują obraz bliższego i dalszego otoczenia naszej rodzimej planety i wprowadzają istotne korekty do naszych wyobrażeń o świecie. Niektóre z nich, np. znajdowanie pozasłonecznych układów planetarnych czy nowych, nieznanych planetoid w pobliżu Ziemi, trafiają na pierwsze strony najbardziej poczytnych gazet i czasopism na całym świecie. Studiowanie astronomii może więc stać się pasjonującą przygodą poznawczą. Z drugiej zaś strony, studia na astronomii dają bardzo dobre przygotowanie w zakresie fizyki, matematyki, astronomii, informatyki i wszechstronnego wykorzystania komputerów jak również obsługi nowoczesnej aparatury optycznej i elektronicznej.

Dlaczego warto studiować astronomię na UMK?

Jak przystało na uniwersytet, którego patronem jest Mikołaj Kopernik, astronomia i astrofizyka zajmują w nim bardzo ważne miejsce. W Piwnicach pod Toruniem znajduje się największe w Polsce obserwatorium astronomiczne, założone w latach czterdziestych przez dwoje wybitnych astronomów: Władysława Dziewulskiego (w latach międzywojennych profesora i rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie) oraz Wilhelminę Iwanowską. Wśród teleskopów optycznych pracujących w obserwatorium znajduje się największy w Polsce, o średnicy zwierciadła 90 cm. W latach siedemdziesiątych powstało, także w Piwnicach, obserwatorium radioastronomiczne z radioteleskopem o średnicy 32 m, jednym z większych i najnowocześniejszych w Europie, pracującym w światowej sieci VLBI. Kierunek astronomia prowadzony na UMK posiada wyróżniajacą akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu zajął w ostatniej tzw. ocenie parametrycznej, prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najwyższe miejsce wśród wszystkich uniwersyteckich wydziałów zajmujących się fizyką i astronomią w Polsce.

Co po studiach?

Absolwenci astronomii UMK zatrudniani są na przykład jako:

  • specjaliści w ośrodkach badawczych,
  • osoby zajmujące się popularyzacją zagadnień astronomii, na przykład w planetariach,
  • nauczyciele fizyki i astronomii w placówkach oświatowych różnych szczebli,
  • cenieni specjaliści na stanowiskach związanych z obsługą komputerów i systemów komputerowych.

Przykłady, jak radzą sobie nasi absolwenci można znaleźć tutaj.

Mogą również kontynuować studia III stopnia (studia doktoranckie w zakresie astronomii) w dowolnych ośrodkach naukowych na świecie. Wysoki poziom kształcenia na kierunku Astronomii UMK potwierdzają międzynarodowe kariery naukowe na poziomie światowym wielu naszych absolwentów (np. odkrywców planet spoza Układu Słonecznego, Aleksandra Wolszczana, Macieja Konackiego).