Konferencje i referaty

2017

Konferencja:

Jarosław ZarembaV Polska Konferencja Optyczna - udział biernyGniezno
2017-07-02 - 2018-07-06
2015

Konferencja:

Jarosław ZarembaIV Polska Konferencja Optyczna - referat zaproszony„Propagacja światła w ośrodkach atomowych o modyfikowanych optycznie właściwościach dyspersyjnych”nie maLegnica
2015-06-28 - 2015-07-02

Referat w innym ośrodku:

Jarosław ZarembaReferat na seminarium Zakładu Fotoniki IF UJ - referatImpuls laserowy w ośrodkach atomowych o optycznie modyfikowanej dyspersjiKraków
2015-12-14 - 2015-12-14
Jarosław ZarembaReferat w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego - referatHow is it possible to modify the light speed Zielona Góra
2015-05-26 - 2015-05-26
2010

Referat w innym ośrodku:

Jarosław ZarembaReferat na posiedzeniu Oddziału Katowickiego PTF - referatPropagacja i zatrzymanie światłaUniwersytet Śląski, Katowice, Polska
2010-04-21 - 2010-04-21
Jarosław ZarembaReferat w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie - referatPropagacja i zatrzymanie światła w modyfikowanych optycznie ośrodkach atomowychLublin
2010-05-13 - 2010-05-13
2009

Konferencja:

Jarosław ZarembaThe Tenth International School on Theoretical Physics: Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter SSPCM 2009 "Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter" - referat zaproszonyPropagation and storing of light in optically modified atomic mediaMyczkowce, Polska
2009-09-02 - 2009-09-09
Jarosław ZarembaThird International Conference on Transparent Optical Networks. Mediterranean Winter 2009 (3rd ICTON-MW) - referat zaproszonyFrom refractive index to stopped lightAngers, Francja
2009-12-10 - 2009-12-12
Jarosław ZarembaQuantum Optics VII - plakatReflectivity comb in coherently dressed three-level mediaS. Zielińska-Kaniasty, A. Raczyński, J. Zaremba, M. Artoni, G. La RoccaZakopane, Polska
2009-06-08 - 2009-06-12
Jarosław ZarembaQuantum Optics VII - plakatPropagation of two strong pulses in atomic systems in the Lambda configurationA. Raczyński, K. Słowik, J. Zaremba, S. Zielińska-KaniastyZakopane, Polska
2009-06-08 - 2009-06-12
2006

Konferencja:

Jarosław ZarembaXX International Conference on Atomic Physics - plakatHong-Ou-Mandel-like interference with stored lightA. Raczyński, J. Zaremba, S. Zielińska-KaniastyInnsbruck, Austria
2006-07-16 - 2006-07-21
Jarosław ZarembaXX International Conference on Atomic Physics - plakatThe effect of an autoionizing resonance on a group velocity of lightA. Raczyński, M. Rzepecka, J. Zaremba i S. Zielińska-KaniastyInnsbruck, Austria
2006-07-16 - 2006-07-21
2005

Konferencja:

Jarosław ZarembaQunatum Optics VI - plakatCoherent manipulation of stored lightA. Raczyński, M. Rzepecka, J. Zaremba i S. Zielińska-KaniastyKrynica, Polska
2005-06-13 - 2005-06-18