Konferencje i referaty

2014

Konferencja:

Kamil Wyrąbkiewicz19th Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering - referatArtifical potential fields algorithm for Mars rover path planning in an unknown enviromentT. Tarczewski, L.M. GrzesiakPoznań
2014-04-28 - 2014-04-29
Kamil WyrąbkiewiczWpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – VI edycja - referatZastosowanie rozszerzonego algorytmu BUG do planowania ścieżki robota mobilnegoGdańsk
2014-04-27 - 2014-04-27
2013

Konferencja:

Kamil WyrąbkiewiczVI Kongres Metrologii - Metrologia królową badań stosowanych - referatWykorzystanie interfejsu ethernet do przesyłania danych pomiarowych między systemami wbudowanymiPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach
2013-06-19 - 2013-06-22
Kamil WyrąbkiewiczXLII Międzynarodowe seminarium kół naukowych – Koła naukowe szkołą twórczego działania - referatAnaliza jakości komunikacji bezprzewodowej dla robotów mobilnychUniwersytet Warmińsko-Mazurski
2013-05-21 - 2013-05-22
Kamil WyrąbkiewiczVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie - plakatPrzykład wykorzystania interfejsu ethernet do komunikacji komputer – robot mobilnyBorkowski ŁukaszUniwersytet Mikołaja Kopernika
2013-06-19 - 2013-06-21
Kamil WyrąbkiewiczI Interdyscyplinarne Sympozjum Doktorantów Województwa Kujawsko – Pomorskiego pt.: Nauka nie jedno ma imię… - plakatTrajektoria ruchu robota mobilnego w terenie z wykorzystaniem koordynat GPSUniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy
2013-06-01 - 2013-06-01
Kamil WyrąbkiewiczTechnologie wytwarzania przyrostowego w praktyce - 3D - udział biernyWarszawa
2013-10-30 - 2013-10-30
Kamil WyrąbkiewiczFASTER – Forward Acquisition of Soil and Terrain data for Exploration Rover - udział biernyAstri Polska Sp. z o.o w Warszawie
2013-11-19 - 2013-11-19
Kamil WyrąbkiewiczWpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki V Edycja - referatAlgorytm autonomicznego robota mobilnego w nieznanym środowiskuPoznań
2013-11-30 - 2013-11-30