Konferencje i referaty

2017

Konferencja:

Andrzej KędziorskiInternational Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry - IMAMPC 2017 - plakatAb initio calculations of the f-f transitions intensities in Eu-DOTP complexesRafał Janicki, Anna MondryToruń
2017-06-19 - 2017-06-22
2016

Referat w innym ośrodku:

Andrzej KędziorskiSeminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN, Wrocław - referat zaproszonyObliczenia ab initio własności spektroskopowych kryształu Sr2CeO4Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
2016-03-18 - 2016-03-18
Andrzej KędziorskiSeminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych - referatObliczenia ab initio własności spektroskopowych kryształu Sr2CeO4:YbInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
2016-10-13 - 2016-10-13
2015

Konferencja:

Andrzej KędziorskiThe 5th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials - referatAb initio calculation of the electronic structure of the Gd2O3:Eu3+dr hab. Marek Krośnicki, prof. UGGdańsk
2015-07-20 - 2015-07-24
Andrzej Kędziorski4th International Conference on RARE EARTH MATERIALS (REMAT) - plakatTheoretical investigation of the mechanisms responsible for laser-induced anti-Stokes emission of the pure Sr2CeO4 crystal dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG, prof. dr Luis SeijoZamek Topacz, Ślęza ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce
2015-10-25 - 2015-10-28

Referat w innym ośrodku:

Andrzej KędziorskiSeminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański - referatAb initio calculations of the charge-transfer states of Sr2CeO4 crystalInstytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański
2015-10-09 - 2015-10-09
2013

Referat w innym ośrodku:

Andrzej KędziorskiSeminarium Zespołu Spektroskopii, Struktury i Elektrochemii Związków Koordynacyjnych f- i d-elektronowych, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski - referat zaproszonyObliczenia typu ab initio struktury elektronowej kompleksów Eu-DOTA i Eu-DOTPWydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
2013-12-11 - 2013-12-11
Andrzej KędziorskiSeminarium Zakładu Spektroskopii Fazy Skondensowanej, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański - referat zaproszonySemi-empirical parametrization scheme of the energy level structure of 4fN electron con guration of the lanthanide ions in crystalsInstytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański
2013-06-19 - 2013-06-19
2012

Konferencja:

Andrzej Kędziorski8th International Conference on F-Elements - plakatCaged Lanthanides; Structural and Spectroscopic PropertiesB. Andes Hess Jr., Lidia SmentekUdine, Włochy
2012-08-26 - 2012-08-31

Referat w innym ośrodku:

Andrzej KędziorskiSeminarium Zespołu Spektroskopii, Struktury i Elektrochemii Związków Koordynacyjnych f- i d-elektronowych - referatOpis teoretyczny uczulonej luminescencji obserwowanej w zwiazkach kompleksowych lantanowcówWydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
2012-05-30 - 2012-05-30
2009

Konferencja:

Andrzej Kędziorski7th International Conference on f Elements - plakatTheoretical description of the energy transfer in the lanthanide materialsA. Kędziorski, L. SmentekKolonia, Niemcy
2009-08-23 - 2009-08-27
2006

Konferencja:

Andrzej Kędziorski6th International Conference on f-elements - referatNew parametrization of spectra of Nd3+ and Sm3+ in glassesAndrzej Kędziorski, Lidia SmentekWrocław, Polska
2006-09-04 - 2006-09-09

Referat w innym ośrodku:

Andrzej KędziorskiSeminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej - referatEfektywnie relatywistyczna parametryzacja widm f-fInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Polska
2006-12-07 - 2006-12-07
Andrzej KędziorskiBornhop Research Group Seminar - referatCharge density maps of the Eu-DOTA complexesDepartment of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA
2006-11-07 - 2006-11-07
Andrzej KędziorskiSemniarium Zespołu Spektroskopii, Struktury i Elektrochemii Związków Koordynacyjnych f- i d-elektronowych - referatCharge density maps of the Eu-DOTA complexesWydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
2006-12-06 - 2006-12-06
2005

Konferencja:

Andrzej Kędziorski Professor Brian G Wybourne Commemorative Meeting: Symmetry, Spectroscopy and SCHUR - plakatWybourne's mechanism of intensity borrowingToru?
2005-06-12 - 2005-06-14
Andrzej KędziorskiSummer School 2005. Advanced Luminescent Materials Based on Lanthanide Organic/Inorganic Complexes - plakatEffectively relativistic parametrization of Eu3+ spectraAndrzej KędziorskiKrutyń
2005-09-15 - 2005-09-22