Badania (kierownictwo)

2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Zakrzewski Jacek Otrzymywanie mieszanych kryształów zwiazków II-VI oraz rozwijanie optycznych metod charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych opartych na falach termicznych i plazmowychDziałalność statutowa
111
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Zakrzewski Jacek Otrzymywanie mieszanych kryształów zwiazków II-VI oraz rozwijanie optycznych metod charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych opartych na falach termicznych i plazmowychDziałalność statutowa
111
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Zakrzewski Jacek Otrzymywanie mieszanych kryształów zwiazków II-VI oraz rozwijanie optycznych metod charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych opartych na falach termicznych i plazmowychDziałalność statutowa
111
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Zakrzewski JacekNieliniowa optoakustyka defektów i kontaktów
(Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej)
Dwustronna umowa rządowa
111 Polonium JZ
dr hab. Zakrzewski Jacek Otrzymywanie mieszanych kryształów zwiazków II-VI oraz rozwijanie optycznych metod charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych opartych na falach termicznych i plazmowych. Działalność statutowa
111
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Zakrzewski JacekNieliniowa optoakustyka defektów i kontaktów
(Program Działań Zintegrowanych POLONIUM w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Francuskiej)
Dwustronna umowa rządowa
111 Polonium JZ
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Zakrzewski JacekBadanie własności fotoakustycznych, fototemicznych i nieliniowych własności optycznych związków półprzewodnikowych II‑VI - kontynuacja tematuBadania własne
dr hab. Zakrzewski JacekOtrzymywanie i własności fototermiczne trój- i czteroskładnikowych roztworów stałych szerokopasmowych związków II VIGranty UMK
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Zakrzewski JacekOtrzymywanie i własności fototermiczne trój- i czteroskładnikowych roztworów stałych szerokopasmowych związków II VIGranty UMK
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Zakrzewski JacekBadanie własności fotoakustycznych i fototermicznych związków półprzewodnikowych II-VI.Badania własne