Badania (kierownictwo)

2020
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaNowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału osl kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody
(Opus 11)
Grant NCN
4153-F
2019
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaNowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału osl kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody
(Opus 11)
Grant NCN
4153-F
2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaBadania luminescencji stymulowanej luminoforów pod kątem zastosowania w dozymetrii.Działalność statutowa
191
dr hab. Chruścińska AlicjaWsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy LumiDatis sp. z o.o.
(RPKP.01.03.01-04-0055/16 - Poddziałanie 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przeznaczonego na wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademi)
Inny
RPKP.01.03.01-04-0055/16
dr hab. Chruścińska AlicjaNowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału osl kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody
(Opus 11)
Grant NCN
4153-F
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaBadania luminescencji stymulowanej luminoforów pod kątem zastosowania w dozymetrii.Działalność statutowa
191
dr hab. Chruścińska AlicjaWsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy LumiDatis sp. z o.o.
(RPKP.01.03.01-04-0055/16 - Poddziałanie 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (przeznaczonego na wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademi)
Inny
RPKP.01.03.01-04-0055/16
dr hab. Chruścińska AlicjaNowe metody stymulacji optycznej w badaniach składowych sygnału osl kwarcu wykorzystywanych w datowaniu w celu zwiększenia dokładności i zasięgu metody
(Opus 11)
Grant NCN
4153-F
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywnościDziałalność statutowa
110
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
dr hab. Chruścińska AlicjaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywnościDziałalność statutowa
110
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
dr hab. Chruścińska AlicjaWyznaczanie wieku fundamentów ceglanych – problemy datowania luminescencyjnego dla środowiska niejednorodnego pod względem radioaktywnościDziałalność statutowa
110
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
dr hab. Chruścińska AlicjaEfekty temperaturowe w pomiarach optycznie stymulowanej luminescencji (OSL)Działalność statutowa
110
dr hab. Chruścińska AlicjaModułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
(I Konkurs Programu Badań Stosowanych )
Grant NCBiR
11-F
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
dr hab. Chruścińska AlicjaEfekty temperaturowe w pomiarach optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) Działalność statutowa
110
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaOptyczna stymulacja luminescencji ze zmienną energią stymulacji jako technika badania głębokich stanów pułapkowych
(KBN 39)
Granty MNiSW
700-F
dr hab. Chruścińska AlicjaBadanie natężenia składowych OSL w kwarcu w zależności od temperatury pomiaru w zastosowaniu do datowania osadów geologicznychGranty UMK
356-IZMD
dr hab. Chruścińska AlicjaZastosowanie dozymetrii luminescencyjnej w datowaniu Działalność statutowa
110
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaWartości dawki równoważnej wyznaczane za pomocą metody OSL i TL w datowaniu zabytkowej cegły - pomiary porównawcze – kontynuacja tematuDziałalność statutowa
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaZastosowanie dozymetrii luminescencyjnej do wyznaczania dawki rocznej w datowaniu zabytków.Granty UMK
dr hab. Chruścińska AlicjaWpływ szerokości pasma stymulującego na kształt zaniku OSL - temat nowy.Badania własne
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaDatowanie metodą luminescencyjną fragmentów murów Zamku Krzyżackiego w MalborkuGranty UMK
dr hab. Chruścińska AlicjaKonsekwencje założenia niezależności pułapek w przypadku złożonych sygnałów OSL – temat nowyBadania własne
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaBadania wpływu niejednorodności ziaren kwarcu na sygnał naturalnej stymulowanej luminescencji w próbach osadów geologicznych.Granty UMK
dr hab. Chruścińska AlicjaSeparacja minerałów dla celów luminescencyjnego datowania zabytków architektonicznych”Badania własne
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Chruścińska AlicjaZastosowanie luminescencyjnych badań osadów geologicznych do datowania gleb kopalnychGranty UMK