Badania (kierownictwo)

2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnych
(117-F)
Działalność statutowa
117
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnych
(117-F)
Działalność statutowa
117-F
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnych
(117-F)
Działalność statutowa
117
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
117
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia UV i VUV materiałów o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami ziem rzadkichBadania własne
N
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnych, kontynuacja z 2009Działalność statutowa
117
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia UV i VUV materiałów o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami ziem rzadkichBadania własne
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badania luminescencji UV i VUV materiałów o szerokiej przerwie energii wzbronionych aktywowanych jonami ziem rzadkichBadania własne
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Spektroskopia materiałów scyntylacyjnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Absorpcja, radio-, foto- i termoluminescencja w wybranych materiałach o szerokiej przerwie energii wzbronionychBadania własne
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badania procesów transferu energii matryca-aktywator w materiałach scyntylacyjnych metodami spektroskopowymi i scyntylacyjnymiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Absorpcja, radio-, foto- i termoluminescencja w wybranych materiałach o szerokiej przerwie energii wzbronionychBadania własne
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badanie wpływu geometrii kryształów scyntylacyjnych na ich własności spektroskopowe i scyntylacyjneGranty UMK
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Badania procesów transferu energii w materiałach scyntylacyjnych metodami spektroskopowymi i scyntylacyjnymiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Wojtowicz Andrzej J.Radio-, foto- i termoluminescencja w wybranych materiałach o szerokiej przerwie energii wzbronionychBadania własne