Badania (kierownictwo)

2019
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZaawansowane metody optycznego obrazowania biomedycznego
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
264-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZaawansowane metody optycznego obrazowania biomedycznego
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
264-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZaawansowane metody optycznego obrazowania biomedycznego
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
264-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZaawansowane metody optycznego obrazowania biomedycznego
(Premia na Horyzoncie)
Dofinansowanie MNiSW do programów ramowych
264-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejAdvanced BiomEdical OPTICAL Imaging and Data Analysis (BE-OPTICAL)Grant europejski
BE-OPTICAL
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejBezinwazyjne obrazowanie mikrokapilar siatkówki człowieka przy użyciu spektralnej koherentnej tomografii optycznej (OCT)
(Voucher Badawczy)
Inny
121/13
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejOgniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej
(Maestro 1)
Grant NCN
914-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejNovel optical techniques for enhanced structural, functional and dynamical imaging of anterior and posterior segments of the eye
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejPostgraduate Research on Photonics as an Enabling Technology
(program Marie Curie Initial Training Network (GA 264687))
Grant europejski
PROPHET
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejQuantitative measurements of high-speed and high-resolution Spectral Optical Coherence Tomography In ophthalmology
(nr umowy HOM/15/2007)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Homing
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejFourierowska fazoczuła tomografia optyczna (OCT) z zastosowaniem do pomiarów przedniego odcinka okaGrant Rektora UMK
504-F /562-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejQuantitative measurements of high-speed and high-resolution Spectral Optical Coherence Tomography In ophthalmology
(nr umowy HOM/15/2007)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Homing
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejStructural and functional imaging by Fourier domain Optical Coherence Tomography with Optical Frequency Comb method
(EuroHORCs and European Science Fundation 1/2008)
Grant europejski
EURYI
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejFourierowska fazoczuła tomografia optyczna (OCT) z zastosowaniem do pomiarów przedniego odcinka okaGrant Rektora UMK
504-F /562-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejQuantitative measurements of high-speed and high-resolution Spectral Optical Coherence Tomography In ophthalmology
(nr umowy HOM/15/2007)
Program Fundacji Nauki Polskiej
FNP Homing
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejFourierowska fazoczuła tomografia optyczna (OCT) z zastosowaniem do pomiarów przedniego odcinka okaGrant Rektora UMK
504-F /562-F
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejWykorzystanie spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego do diagnozowania wybranych chorób oczu
(nr umowy 0781/P05/2005/29)
Granty MNiSW
694-F
2001
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Wojtkowski MaciejZwiększenie prędkości rejestracji tomogramu w tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(Grant KBN 1842/T11/2000/19)
Grant KBN
712-F