Badania (kierownictwo)

2020
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie Kulturowym - faza przygotowawcza
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropean Research Infrastructure for Heritage Science – Preparatory Phase - ERIHS PP
(Horyzont 2020)
Grant europejski
ERIHS-PP
2019
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie Kulturowym - faza przygotowawcza
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropean Research Infrastructure for Heritage Science – Preparatory Phase - ERIHS PP
(Horyzont 2020)
Grant europejski
ERIHS-PP
2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie Kulturowym - faza przygotowawcza
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropean Research Infrastructure for Heritage Science – Preparatory Phase - ERIHS PP
(Horyzont 2020)
Grant europejski
ERIHS-PP
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropejska Infrastruktura Badawcza dla Nauki o Dziedzictwie Kulturowym - faza przygotowawcza
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Targowski PiotrEuropean Research Infrastructure for Heritage Science – Preparatory Phase - ERIHS PP
(Horyzont 2020)
Grant europejski
ERIHS-PP
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
prof. dr hab. Targowski PiotrZintegrowana platforma dla europejskiej infrastruktury badawczej dla badań dziedzictwa kulturowego
(Premia na Horyzoncie)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
262-F
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Targowski PiotrIntegrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage - IPERION CH
(Horyzont 2020)
Grant europejski
IPERION CH
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie technik nieinwazyjnych i mikroinwazyjnych do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowych Działalność statutowa
103
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
103
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
103
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
103
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
prof. dr hab. Targowski PiotrZaawansowana infrastruktura badwcza dla dziedzictwa kulturowego: synergia w wielokierunkowym podejściu do konserwacji / restauracjiDofinansowanie MNiSW do programów ramowych
269-F/SPB
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie tomografii optycznej OCT do monitorowania zabiegów konserwatorskich bezpośrednio podczas ich stosowaniaBadania własne
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
prof. dr hab. Targowski PiotrCultural heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation / Restoration (CHARISMA)
(Commission of the European Communities, Research Directorate-General, SP4-Capacities European 7th Framework Programme - Infrastructures-2008-1.1.1)
Grant europejski
CHARISMA
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie techniki OCT do badań obiektów zabytkowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie tomografii optycznej OCT do analizy efektów czyszczenia laserowego obiektów zabytkowychBadania własne
prof. dr hab. Targowski PiotrZastosowanie optycznej koherentnej tomografii do badania struktury obiektów zabytkowychGrant Rektora UMK
n
prof. dr hab. Targowski PiotrOptyczna koherentna tomografia (OCT) jako narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnychGranty MNiSW
939-F
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrAnaliza efektów ablacji werniksu w czyszczeniu laserowym obiektów zabytkowychBadania własne
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrInterferometryczne badanie obiektów muzealnychBadania własne
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Targowski PiotrAnaliza wpływu czynników klimatycznych na kształt powierzchni i struktury obiektów zabytkowychBadania własne
prof. dr hab. Targowski PiotrBadania strukturalne przy pomocy światła częściowo spójnegoDziałalność statutowa
prof. dr hab. Targowski PiotrTrójwymiarowa Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia.Granty UMK