Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Badania (kierownictwo)

2020
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławStrukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek
(Opus 12)
Grant NCN
4203-F
2019
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławStrukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek
(Opus 12)
Grant NCN
4203-F
2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławStrukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek
(Opus 12)
Grant NCN
4203-F
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym
(kształtowanie specjalności naukowej)
Działalność statutowa
124
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławStrukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek
(Opus 12)
Grant NCN
4203-F
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym VDziałalność statutowa
124
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym IVDziałalność statutowa
124
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym IIIDziałalność statutowa
124
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznym IIDziałalność statutowa
124
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury i dynamiki biomolekuł o znaczeniu medycznymDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławIII Projekt badawczy: ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
(RPKP.05.04.00-04-001/10 , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
0000
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymi IVDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławIII Projekt badawczy: ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
(RPKP.05.04.00-04-001/10 , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
0000
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymi IIIDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławBadania mechaniki białek zwiazanych z dystrofią mięśniową - utrofiny i dystrofinyBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymi IIDziałalność statutowa
124
prof. dr hab. Nowak WiesławIII Projekt badawczy: ZIFI - Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki
(RPKP.05.04.00-04-001/10 , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Grant europejski
0000
prof. dr hab. Nowak WiesławNanomechanika modularnych białek adhezyjnych
(KBN 38)
Granty MNiSW
669-F
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów związanych z chorobami molekularnymiDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynieBadania własne
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławBadania układów molekularnych o złożonych właściwościach fotofizycznych i fluorescencyjnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynie VBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławBadania kwantowo-chemiczne roli jonów Cu2+ w białkach prionowych - związek ze stresem tlenowymGranty UMK
prof. dr hab. Nowak Wiesław Badania teoretyczne procesów transportowych, sygnałowych i dynamiki w białkach hemowych z wykorzystaniem metod lokalnie wzmocnionego próbkowania
(Grant promotorski MNiSzW)
Granty MNiSW
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki molekularnej układów wykazujących fluorescencjęDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynie IVBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławTransport tlenu w domenie H-NOX z Thermoanaerobacter tengcongensis – badania dynamiki molekularnej metodą lokalnie wzmocnionego próbkowaniaGranty UMK
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławWykorzystanie metod teoretycznych do wydobywania informacji użytecznych w eksperymentach spektroskopii emisyjnejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławBiałka ważne w medycynie i biotechnologii – symulacje komputerowe dynamiki i badania bioinformatyczneBadania własne
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Nowak WiesławDynamika biopolimerów ważnych w biotechnologii i medycynie IIBadania własne
prof. dr hab. Nowak WiesławBadanie struktury elektronowej i dynamiki układów wykazujących fluorescencjęDziałalność statutowa
prof. dr hab. Nowak WiesławJak neuroglobina chroni mózg przed mikroudarami- badania białek hemowych metodami bioinformatyki strukturalnej.Granty UMK