Badania (kierownictwo)

2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejMożliwości diagnostyczne koherentnej tomografii optycznejBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
102
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejNumeryczne metody polepszania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(grant promotorski nr 1 P03B 003 30 )
Granty MNiSW
715-F
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejSegmentacja naczyń krwionośnych siatkówki oka ludzkiego za pomocą trójwymiarowego obrazowania spektralnej tomografii optycznej OCTBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejNumeryczne metody polepszania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(grant promotorski nr 1 P03B 003 30 )
Granty MNiSW
715-F
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejRozwój metody interferometrycznych pomiarów grubości z zastosowaniem strojonego źródła światłaBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejNumeryczne metody polepszania jakości obrazów w spektralnej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(grant promotorski nr 1 P03B 003 30 )
Granty MNiSW
715-F
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejRozwój metod fizycznych wspomagających diagnostykę medycznąDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie grzebienia częstości optycznych do spektralnej tomografii optycznej OCTBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejWykorzystanie metod fizycznych do wspomagania diagnozowania w medycynieDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejRozwój interferometrycznej techniki obrazowania tkanekBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejOpracowanie metody i budowa urządzenia do analizy i obrazowania półprzezroczystych struktur trójwymiarowych z nanometrową rozdzielczością za pomocą światła o częstościowej spójności
(umowa nr 616/H03/2006/30)
Granty MNiSW
716-F
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejAnaliza zależności fazowych w tomografii optycznejBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejMetody odwrotne w tomografii optycznejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejAnaliza obrazów dna okaBadania własne
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZastosowanie metod fizycznych do wspomagania diagnostyki medycznejDziałalność statutowa
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejZwiększenie zakresu pomiarowego prędkości przepływów metody Spektralnej Tomografii Optycznej SOCT .
(439-F)
Granty UMK
439-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejPomiary widmowe krwi w naczyniach siatkówki oka metodą spektralnej tomografii optycznej
(grant KBN umowa PB 1562 / T11/2002/22 )
Grant KBN
908-F
2004
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejPomiary widmowe krwi w naczyniach siatkówki oka metodą spektralnej tomografii optycznej
(grant KBN umowa PB 1562 / T11/2002/22 )
Grant KBN
908-F
2003
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejŚwiatłowodowy Spektralny Tomograf Optyczny - Rozwinięcie Metody
(502-F)
Grant Rektora UMK
502-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejPomiary widmowe krwi w naczyniach siatkówki oka metodą spektralnej tomografii optycznej
(grant KBN umowa PB 1562 / T11/2002/22 )
Grant KBN
908-F
2002
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejŚwiatłowodowy Spektralny Tomograf Optyczny - Rozwinięcie Metody
(502-F)
Grant Rektora UMK
502-F
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejPomiary widmowe krwi w naczyniach siatkówki oka metodą spektralnej tomografii optycznej
(grant KBN umowa PB 1562 / T11/2002/22 )
Grant KBN
908-F
2001
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Kowalczyk AndrzejŚwiatłowodowy Spektralny Tomograf Optyczny - Rozwinięcie Metody
(502-F)
Grant Rektora UMK
502-F