Badania (kierownictwo)

2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości (DFT) w oparciu o metody typu ab initio
(Opus 6)
Grant NCN
4031-F
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości (DFT) w oparciu o metody typu ab initio
(Opus 6)
Grant NCN
4031-F
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych metod opisu struktury materii w skali nano
(POLONIUM )
Dwustronna umowa rządowa
n
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości (DFT) w oparciu o metody typu ab initio
(Opus 6)
Grant NCN
4031-F
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych metod opisu struktury materii w skali nano
(POLONIUM )
Dwustronna umowa rządowa
n
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie nowych, poprawnych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych metody funkcjonałów gęstości (DFT) w oparciu o metody typu ab initio
(Opus 6)
Grant NCN
4031-F
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne metody otrzymywania funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w metodach OEP-DFT.Działalność statutowa
128
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne metody otrzymywania funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w metodach OEP-DFT.Działalność statutowa
128
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i implementacja nowych funkcjonałów wymiennych i korelacyjnych w teorii funkcjonałów gęstości (DFT)
(KBN 39)
Granty MNiSW
701-F
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszPoprawa asymptotyki potencjałów korelacyjno-wymiennych w DFT.Badania własne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne metody otrzymaywania fukcjonałów korelacyjnych w metodzie OEP-DFT.Działalność statutowa
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i rozwój nowych funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w ramach teorii funkcjonałów gęstości
(N N204 0746 33)
Granty MNiSW
910-F
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i rozwój nowych funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w ramach teorii funkcjonałów gęstości
(N N204 0746 33)
Granty MNiSW
910-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszPrzybliżone potencjały korelacyjne w metodzie Ab initio DFT.Badania własne
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszOpracowanie i rozwój nowych funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych w ramach teorii funkcjonałów gęstości
(N N204 0746 33)
Granty MNiSW
910-F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAnaliza i zastosowanie wielociałowego rachunku zaburzeń drugiego rzędu (MBPT2) do obliczania energii korelacji w teorii funkcjonałów gestości -DFT.Granty UMK
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszEfektywne uwzględnienie korelacji w metodzie OEP-DFTBadania własne
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAccurate orbital-dependent correlation and exchange-correlation potentials from non-iterative ab initio dft caclulations
(Swiss National Fundation Grant)
Stypendia konferencyjne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszWdrożenie i rozwój Tensor Contraction Engine (TCE)Badania własne
prof. dr hab. Grabowski IreneuszWdrożenie, implementacja i rozwój TCE - Tensor Contraction Engine.Granty UMK
F
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAb-initio dft. Opracowanie nowych, zależnych od orbitali funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych i korelacyjno-wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości.
(4 T09A 187 25)
Grant KBN
F
2004
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAb-initio dft. Opracowanie nowych, zależnych od orbitali funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych i korelacyjno-wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości.
(4 T09A 187 25)
Grant KBN
F
2003
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Grabowski IreneuszAb-initio dft. Opracowanie nowych, zależnych od orbitali funkcjonałów i potencjałów korelacyjnych i korelacyjno-wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości.
(4 T09A 187 25)
Grant KBN
F