Badania (kierownictwo)

2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod opisujących efekty korelacji elektronowej w układach atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
119
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod wyznaczania energii wzbudzeń w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
119
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekEfektywne metody iteracyjnego rozwiązywania równań metod sprzężonych klasterów stosowanych w opisie układów wieloelektronowychBadania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój metod wyznaczania energii wzbudzeń w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
119
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekProste metody wyznaczania energii wzbudzeń w układach atomowych i molekularnychDziałalność statutowa
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekEfektywne metody wyznaczania energii wzbudzen dla ukladow atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
prof. dr hab. Meissner LeszekProste efektywne metody wyznaczania energii wzbudzeń dla układów atomowych i molekularnychBadania własne
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekZastosowanie metody sprzężonych klasterów w przestrzeni Focka w opisie własności molekularnych w stanach wzbudzonych.Badania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekNowe metody efektywnego uwzględniania statycznej i dynamicznej korelacji elektronowej w opisie układów molekularnychGrant KBN
692 F
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekZastosowanie metody sprzężonych klasterów w przestrzeni Focka w opisie własności molekularnych w stanach wzbudzonych.Badania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekNowe metody efektywnego uwzględniania statycznej i dynamicznej korelacji elektronowej w opisie układów molekularnychGrant KBN
692 F
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Meissner LeszekZastosowanie Intermediate Hamiltonian Fock-space Coupled-cluster metod (IH FS-CC) w kwantowo-chemicznych obliczeniach na dużą skalęBadania własne
prof. dr hab. Meissner LeszekRozwój zaawansowanych metod opisu stanów podstawowych i wzbudzonych w układach molekularnych, ich numeryczna implementacja i zastosowania.Granty UMK
prof. dr hab. Meissner LeszekNowe metody efektywnego uwzględniania statycznej i dynamicznej korelacji elektronowej w opisie układów molekularnychGrant KBN
692 F