Badania (kierownictwo)

2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie efektów korelacji elektronowej w większych układach wieloelektronowych (etap II).Działalność statutowa
prof. dr hab. Jankowski KarolOpracowanie efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w atomach i molekułachGranty MNiSW
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie efektów korelacji elektronowej w większych układach wieloelektronowych.Działalność statutowa
prof. dr hab. Jankowski KarolHybrydowe metody WFT-DFT opisu efektów korelacyjnych.Badania własne
prof. dr hab. Jankowski KarolOpracowanie efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w atomach i molekułachGranty MNiSW
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Jankowski Karol Hybrydowe metody WFT-DFT opisu efektów korelacyjnych w większych układach wieloelektronowych (część I)Badania własne
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie efektów korelacji elektronowej w stanach niezamkniętopowłokowychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jankowski KarolZbadanie struktury rozwinięć asymptotycznych energii korelacji par w większych atomach zamkniętopowłokowych.Granty UMK
prof. dr hab. Jankowski KarolOpracowanie efektywnych metod opisu korelacji elektronowej w atomach i molekułachGranty MNiSW
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Jankowski KarolTeoretyczne badanie struktury elektronowej układów wieloelektronowych z uwzględnieniem efektów korelacyjnychDziałalność statutowa
prof. dr hab. Jankowski KarolBadanie struktury efektów korelacji elektronowej w zewnętrznych powłokach dużych atomówBadania własne