Badania (kierownictwo)

2019
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Wcisło PiotrStany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He
(Sonata 10)
Grant NCN
4133-F
2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Wcisło PiotrStany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He
(Sonata 10)
Grant NCN
4133-F
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Wcisło PiotrStany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He
(Sonata 10)
Grant NCN
4133-F
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Wcisło PiotrStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
dr Wcisło PiotrZderzenia molekuł wodoru z atomami gazów szlachetnych - obliczenia ab initio i porównanie z eksperymentem
(PRELUDIUM 5)
Grant NCN
4011-F
dr Wcisło PiotrStany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He
(Sonata 10)
Grant NCN
4133-F
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Wcisło PiotrNowe techniki analizowania i interpretowania ultraprecyzyjnych widm molekularnych i atomowych. Modelowanie kształtów rezonansów optycznych
(Fulbright Junior Advanced Research Award 2014-15, Visiting Student Researcher at Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA)
Inny
n
dr Wcisło PiotrScholarship to offset costs of attending the 62nd Pacific Conference on Spectroscopy and Dynamics, Jan. 29 – Feb. 1, 2015 at Asilomar Conference Center in Pacific Grove, California, USA
(Na konferecnji wygłoszę referat: "Anomalous broadening of H2 line perturbed by Ar: an intriguing problem unsolved for 25 years.")
Stypendia konferencyjne
n
dr Wcisło PiotrStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
dr Wcisło PiotrNowe techniki analizy widm atomowych i molekularnych. Wpływ zderzeń atomów/molekuł na ich oddziaływanie ze światłem. (grant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego)Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1895-F
dr Wcisło PiotrZderzenia molekuł wodoru z atomami gazów szlachetnych - obliczenia ab initio i porównanie z eksperymentem
(PRELUDIUM 5)
Grant NCN
4011-F
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Wcisło PiotrRedukowanie błędów systematycznych w spektroskopowej metodzie wyznaczania stałej Boltzmanna – wdrożenie nowoczesnych modeli rezonansów optycznych do analizy niskociśnieniowych widm molekularnych
(1772-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1772-F
dr Wcisło PiotrNowe techniki analizowania i interpretowania ultraprecyzyjnych widm molekularnych i atomowych. Modelowanie kształtów rezonansów optycznych
(Fulbright Junior Advanced Research Award 2014-15, Visiting Student Researcher at Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA)
Inny
n
dr Wcisło PiotrEuropean Physical Society support covering the registration fees and half the accomodation cost of the 46th Conference of European Group on Atomic Systems (EGAS), Lille, France.
(Na konferecnji wygłosiłem referat: "Three different approaches to cavity-enhanced spectroscopy")
Stypendia konferencyjne
n
dr Wcisło Piotr Perturbacyjna metoda rozwiązywania równania transportu/relaksacji dla rozkładu prędkości koherencji optycznych- zastosowanie w analizie widm z ultra precyzyjnej spektroskopii molekularnej
(1629-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1629-F
dr Wcisło PiotrZderzenia molekuł wodoru z atomami gazów szlachetnych - obliczenia ab initio i porównanie z eksperymentem
(PRELUDIUM 5)
Grant NCN
4011-F
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Wcisło PiotrRedukowanie błędów systematycznych w spektroskopowej metodzie wyznaczania stałej Boltzmanna – wdrożenie nowoczesnych modeli rezonansów optycznych do analizy niskociśnieniowych widm molekularnych
(1772-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1772-F
dr Wcisło Piotr Perturbacyjna metoda rozwiązywania równania transportu/relaksacji dla rozkładu prędkości koherencji optycznych- zastosowanie w analizie widm z ultra precyzyjnej spektroskopii molekularnej
(1629-F)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
1629-F
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Wcisło PiotrAdvanced techniques for spectroscopic data analysis
(Indywidualne stypendium SPIE )
Inny
n
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Wcisło PiotrAdvanced techniques for spectroscopic data analysis
(Indywidualne stypendium SPIE )
Inny
n