Badania (kierownictwo)

2021
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Zawadzka AnnaWielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaiceGrant NCN
4255-F
2020
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Zawadzka AnnaWielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaiceGrant NCN
4255-F
2019
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Zawadzka AnnaWielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaiceGrant NCN
4255-F
2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Zawadzka AnnaWielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaiceGrant NCN
4255-F
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Zawadzka AnnaWielowarstwowe struktury organiczne na podłożach przeźroczystych i przewodzącychDziałalność statutowa
189
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Zawadzka AnnaBadanie parametrów obłoku plazmy powstałego w procesie ablacji laserowejBadania własne
dr Zawadzka AnnaOptyczne własności cienkich warstw tlenkowych otrzymywanych metodami: PLD i Dip-CoatingGranty UMK
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Zawadzka AnnaZastosowanie metody PLD do wytwarzania warstw tlenkowych w strukturach OLED oraz badanie ich własności optycznych i elektrycznych.Badania własne
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Zawadzka AnnaBadanie warstw organicznych w strukturach elektroluminescencyjnych (OLED), fotowoltaicznych (OPC) i tranzystorach polowych (OFET)Badania własne
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Zawadzka AnnaBadania absorpcji dwu fotonowej w strukturach organicznych (SHG) i warstwach mieszanych związków AIIBVI.Badania własne
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Zawadzka AnnaWytwarzanie warstwy powierzchniowej oraz struktur niskowymiarowych przy wykorzystaniu ablacji laserowejGranty UMK