Badania (kierownictwo)

2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr inż. Stec KamilaBadania kształtów linii widmowych tlenku węgla w zakresie 1.57µm metodą spektroskopii strat we wnęceDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1148-F
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr inż. Stec KamilaBudowa spektrometru PDH-FS-CRDS pracującego w zakresie 1.57μm oraz badania kształtów linii tlenku węgla w zakresie 1.57μm Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
147-F
dr inż. Stec KamilaZastosowanie metody Pounda-Drevera-Halla do stabilizacji częstości lasera diodowego 1.57 µmDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
412-F
dr inż. Stec KamilaBadania kształtów linii widmowych tlenku węgla w zakresie 1.57µm metodą spektroskopii strat we wnęceDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1148-F
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr inż. Stec KamilaBudowa spektrometru PDH-FS-CRDS pracującego w zakresie 1.57μm oraz badania kształtów linii tlenku węgla w zakresie 1.57μm Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
147-F
dr inż. Stec KamilaZastosowanie metody Pounda-Drevera-Halla do stabilizacji częstości lasera diodowego 1.57 µmDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
412-F