Badania (kierownictwo)

2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piwiński MariuszKoincydencyjne badania procesów zderzeń elektron – atom cynkuGranty UMK
387-F
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piwiński MariuszBudowa układu diagnostyki wiązki elektronowej oraz optymalizacji źródła zlokalizowanego pola magnetycznegoGranty UMK
429-F
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Piwiński MariuszBudowa wysokorozdzielczego układu do badania widm energii elektronówGranty UMK
360-F