Badania (kierownictwo)

2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Cygan AgataRozbudowa układu precyzyjnej kontroli częstotliwości promieniowania laserowego względem rezonansu wnęki optycznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2705-F
dr Cygan AgataSpektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) nową ultra czułą techniką spektroskopii absorpcyjnej
(Sonata 6)
Grant NCN
4027-F
dr Cygan AgataSzerokopasmowy ultrastabilny wzorzec częstotliwości
(duża infrastruktura badawcza)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Cygan AgataRozbudowa układu precyzyjnej kontroli częstotliwości promieniowania laserowego względem rezonansu wnęki optycznejDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
2705-F
dr Cygan AgataSpektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) nową ultra czułą techniką spektroskopii absorpcyjnej
(Sonata 6)
Grant NCN
4027-F
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataSpektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) nową ultra czułą techniką spektroskopii absorpcyjnej
(Sonata 6)
Grant NCN
4027-F
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataSpektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) nową ultra czułą techniką spektroskopii absorpcyjnej
(Sonata 6)
Grant NCN
4027-F
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium START Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Cygan AgataStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
dr Cygan AgataStypendium podoktorskie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Cygan AgataStypendium doktoranckie w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejProgram Fundacji Nauki Polskiej
n
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Cygan AgataBudowa laserowego spektrometru absorpcyjnego CRDS (Cavity Ring-Down Spectrometer) ze stabilizacją częstości lasera próbkującego metodą Pound-Drever-Hall oraz jego zastosowanie do precyzyjnych pomiarów linii widmowych pasma B tlenu zaburzonego gazami atmosferycznymi
(Krok w przyszłość- stypendia dla doktorantów III edycja)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
dr Cygan AgataSpektroskopia strat we wnęce z aktywną stabilizacją częstotliwości
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Cygan AgataBudowa ultraczułego spektrometru absorpcyjnego FS-CRDS (Frequency Stabilized Cavity Ring-Down Spectrometer) ze stabilizacją częstotliowści
(Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
n