Badania (kierownictwo)

2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Domysławska JolantaBadania oddziaływań międzyatomowych w układach Cd - gazy szlachetneBadania własne
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Domysławska JolantaOptymalizacja układu do badania kształtów linii zimnych atomów rubiduGranty UMK
2007
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Domysławska JolantaBadanie szerokości składowych nadsubtelnych izotopu kadmu 113Granty UMK
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Domysławska JolantaBadanie asymetrii „line-mixing” w układach 113Cd-gaz szlachetnyBadania własne
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr hab. Domysławska JolantaBadanie asymetrii line-mixing linii 326.1 nm izotopu 113 Cd zaburzonej przez gazy szlachetne – kontynuacja.Granty UMK