Badania (kierownictwo)

2018
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanDoświadczalne badania zderzeń optycznych.Działalność statutowa
190
2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanDoświadczalne badania zderzeń optycznych.Działalność statutowa
190
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanDoświadczalne i teoretyczne badania zderzeń optycznych.Działalność statutowa
190
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
2015
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanDoświadczalne badania zderzeń optycznych.Działalność statutowa
190
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanBudowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego
(duża infrastruktura badawcza)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanBudowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego
(duża infrastruktura badawcza)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanBudowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego
(duża infrastruktura badawcza)
Program MNiSW (z wyłączeniem grantów)
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanSpektroskopia wysokiej zdolności układów atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
162
prof. dr hab. Ciuryło RomanUtrzymanie pracowni KL FAMO w gotowości do prac badawczychDziałalność statutowa - utrzymanie SPUB
354-F
prof. dr hab. Ciuryło RomanPrecise optical control and metrology of quantum systems
(TEAM)
Program Fundacji Nauki Polskiej
TEAM
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanSpektroskopia wysokiej zdolności układów atomowych i molekularnych.Działalność statutowa
162
2008
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanOptyczne rezonanse Feshabacha w YbBadania własne
2006
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanBadania ultra zimnych zderzeń atomowych i optycznych rezonansów Feshbacha.Badania własne
2005
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
prof. dr hab. Ciuryło RomanBadania własności optycznych rezonansów Feshbacha podczas ultrazimnych zderzeń atomowych.Granty UMK