Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Badania (kierownictwo)

2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonGrant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego
(Grant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2720-F
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonGrant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego
(Grant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2720-F
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonBadanie możliwości wynikających z detekcji sygnału świetlnego w dziedzinie Fouriera w obrazowaniu strukturalnym i czynnościowymStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonBadanie możliwości wynikających z detekcji sygnału świetlnego w dziedzinie Fouriera w obrazowaniu strukturalnym i czynnościowymStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
dr Tamborski SzymonTworzenie trójwymiarowych map stężenia substancji absorbującej w ośrodkach rozpraszających metodą spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1152-F
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonTworzenie trójwymiarowych map stężenia substancji absorbującej w ośrodkach rozpraszających metodą spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1152-F
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonProjekt i wykonanie peryferyjnego układu umożliwiającego wykorzystanie laserowego źródła generującego supercontinuum do obrazowania techniką OCT z wysoką rozdzielczościąDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
417-F
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła cześciowo spójnegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji - \\\\\\\\\\\\\\\\)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła cześciowo spójnegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.