Badania (kierownictwo)

2017
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonGrant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego
(Grant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2720-F
2016
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonGrant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego
(Grant na sfinansowanie kosztów przewodu doktorskiego)
Działalność statutowa - rozwój młodej kadry
2720-F
2014
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonBadanie możliwości wynikających z detekcji sygnału świetlnego w dziedzinie Fouriera w obrazowaniu strukturalnym i czynnościowymStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
2013
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonBadanie możliwości wynikających z detekcji sygnału świetlnego w dziedzinie Fouriera w obrazowaniu strukturalnym i czynnościowymStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
dr Tamborski SzymonTworzenie trójwymiarowych map stężenia substancji absorbującej w ośrodkach rozpraszających metodą spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1152-F
2012
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonTworzenie trójwymiarowych map stężenia substancji absorbującej w ośrodkach rozpraszających metodą spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnegoDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
1152-F
2011
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonProjekt i wykonanie peryferyjnego układu umożliwiającego wykorzystanie laserowego źródła generującego supercontinuum do obrazowania techniką OCT z wysoką rozdzielczościąDziałalność statutowa - rozwój młodej kadry
417-F
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła cześciowo spójnegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
2010
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Regionalne Strategie Innowacji - \\\\\\\\\\\\\\\\)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła cześciowo spójnegoStypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.
2009
NazwiskoTytułTyp finansowaniaNr wewnętrzny
dr Tamborski SzymonBadania czynnościowe w obrębie siatkówki oka ludzkiego przy zastosowaniu spektroskopowej tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego
(Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR)
Stypendium Marszałka Województwa Kuj.-Pom.
nd.